Studio thiết kế ngoại thất cao cấp tại Carlsbad

Studio thiết kế cao cấp là không gian sáng tạo, trong đó các nhà thiết kế có thể tự do suy nghĩ mà không cần nghĩ ngay đến việc sản xuất hàng loạt. Ở Carlsbad, California, các nhà thiết kế đang thiết kế ngoại thất của xe trình diễn, thực hiện các nghiên cứu xe và đưa ra các khái niệm về tính lưu động cho ngày mai và ngày sau nữa. Phong cách sống điển hình của California ảnh hưởng đến việc đặt trụ sở cũng như việc ở gần Hollywood. Như vậy ở Carlsbad, một hình thức sáng tạo đặc biệt sẽ mở ra, nó để lại dấu ấn trong thiết kế hàng loạt của Mercedes-Benz, mở ra những viễn cảnh mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.